Ειδικά Κείμενα


Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση & Επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ- Κείμενο Απόψεων του ΕΜΠ στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης

Πλαίσιο Προκήρυξης Προτάσεων Βασικής & Εφαρμοσμένης Έρευνας Δ'ΚΠΣ- Κείμενο-Παρουσίαση στην 59η Σύνοδο Πρυτάνεων & Προέδρων Δ.Ε. ΑΕΙ

Βασική Έρευνα -Πρόταση του ΕΜΠ για την Ενίσχυσή της από Δημόσιους Πόρους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ