Επικοινωνία


Γραμματεία ΕΔΕιΛ

Τμήμα ΚΠΣ/ Τομέας Σχεδιασμού

Σ. Αυγουστίνου, τηλ. 1277, e-mail:sofiaug@central.ntua.gr

Κ. Βαβυλώνη,   τηλ. 1123, e-mail:vavyloni@central.ntua.gr

Δ. Τσαουσίδου,  τηλ. 1943, e-mail:dtsa@central.ntua.gr

Ε. Τροβά,         τηλ. 1996, e-mail:vtrova@central.ntua.gr

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ