Δημοσιότητα Εργων Γ'ΚΠΣ


  • ΕΠΕΑΕΚΙΙ/ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων των Εργων ΕΠΕΑΕΚΙΙ του ΕΜΠ (Γ'ΚΠΣ, 2000-2008)- ιστότοπος
  • ΕΠΕΑΕΚΙΙ/ "Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΕΜΠ" - Ιστότοπος

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ